Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 7 0 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek wstrzymał się
2 Maria Błońska wstrzymał się
3 Elżbieta Gogola za
4 Kazimierz Jańczak za
5 Leszek Kowalski za
6 Grzegorz Koziełek za
7 Jerzy Krynicki wstrzymał się
8 Idzi Mądry za
9 Bernard Starczewski za
10 Alicja Ochudło - Salamon za
11 Robert Szafrański wstrzymał się
12 Aleksandra Nowakowska wstrzymał się
13 Jacek Orzechowski za
14 Sławomir Ryś za
15 Piotr Ostrowski wstrzymał się
16 Olga Berdysz wstrzymał się
17 Halina Krygier nieobecny
18 Sławomir Kujawa nieobecny
19 Grzegorz Wesołek nieobecny
20 Dariusz Samul nieobecny
21 Dariusz Kaźmierczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 7 7 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek przeciw
2 Maria Błońska przeciw
3 Elżbieta Gogola wstrzymał się
4 Kazimierz Jańczak wstrzymał się
5 Leszek Kowalski wstrzymał się
6 Grzegorz Koziełek za
7 Jerzy Krynicki przeciw
8 Idzi Mądry wstrzymał się
9 Bernard Starczewski za
10 Alicja Ochudło - Salamon wstrzymał się
11 Robert Szafrański przeciw
12 Aleksandra Nowakowska przeciw
13 Jacek Orzechowski wstrzymał się
14 Sławomir Ryś wstrzymał się
15 Piotr Ostrowski przeciw
16 Olga Berdysz przeciw
17 Halina Krygier nieobecny
18 Sławomir Kujawa nieobecny
19 Grzegorz Wesołek nieobecny
20 Dariusz Samul nieobecny
21 Dariusz Kaźmierczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 3 4 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek przeciw
2 Maria Błońska wstrzymał się
3 Elżbieta Gogola za
4 Kazimierz Jańczak za
5 Leszek Kowalski za
6 Grzegorz Koziełek za
7 Jerzy Krynicki przeciw
8 Idzi Mądry za
9 Bernard Starczewski za
10 Alicja Ochudło - Salamon za
11 Robert Szafrański przeciw
12 Aleksandra Nowakowska wstrzymał się
13 Jacek Orzechowski za
14 Sławomir Ryś za
15 Piotr Ostrowski przeciw
16 Olga Berdysz wstrzymał się
17 Halina Krygier nieobecny
18 Sławomir Kujawa nieobecny
19 Grzegorz Wesołek nieobecny
20 Dariusz Samul nieobecny
21 Dariusz Kaźmierczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 5 1 0 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek wstrzymał się
2 Elżbieta Gogola za
3 Kazimierz Jańczak za
4 Leszek Kowalski za
5 Grzegorz Koziełek za
6 Jerzy Krynicki wstrzymał się
7 Grzegorz Wesołek za
8 Bernard Starczewski za
9 Alicja Ochudło - Salamon za
10 Robert Szafrański przeciw
11 Aleksandra Nowakowska wstrzymał się
12 Jacek Orzechowski za
13 Sławomir Ryś za
14 Piotr Ostrowski wstrzymał się
15 Olga Berdysz wstrzymał się
16 Maria Błońska nieobecny
17 Halina Krygier nieobecny
18 Sławomir Kujawa nieobecny
19 Idzi Mądry nieobecny
20 Dariusz Samul nieobecny
21 Dariusz Kaźmierczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 3 3 0 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek wstrzymał się
2 Maria Błońska wstrzymał się
3 Elżbieta Gogola za
4 Kazimierz Jańczak za
5 Leszek Kowalski za
6 Grzegorz Koziełek za
7 Jerzy Krynicki wstrzymał się
8 Sławomir Kujawa za
9 Idzi Mądry za
10 Grzegorz Wesołek za
11 Bernard Starczewski za
12 Alicja Ochudło - Salamon za
13 Robert Szafrański przeciw
14 Jacek Orzechowski za
15 Sławomir Ryś za
16 Piotr Ostrowski przeciw
17 Olga Berdysz przeciw
18 Halina Krygier nieobecny
19 Aleksandra Nowakowska nieobecny
20 Dariusz Samul nieobecny
21 Dariusz Kaźmierczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 0 0 9
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Maria Błońska za
2 Elżbieta Gogola za
3 Kazimierz Jańczak za
4 Leszek Kowalski za
5 Grzegorz Koziełek za
6 Jerzy Krynicki za
7 Sławomir Kujawa za
8 Grzegorz Wesołek za
9 Bernard Starczewski za
10 Jacek Orzechowski za
11 Sławomir Ryś za
12 Olga Berdysz za
13 Andrzej Kurek nieobecny
14 Halina Krygier nieobecny
15 Idzi Mądry nieobecny
16 Alicja Ochudło - Salamon nieobecny
17 Robert Szafrański nieobecny
18 Aleksandra Nowakowska nieobecny
19 Piotr Ostrowski nieobecny
20 Dariusz Samul nieobecny
21 Dariusz Kaźmierczak nieobecny