Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców (kadencja 2018 - 2024)

Informacje prawne

Ważna informacja z kontroli NIK.

Nasza firma jako jedyna w Polsce dysponuje autorskim oprogramowaniem do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w pełni zintegrowanym z Systemem Rada. Rozwiązanie pozwala na stuprocentowe wypełnienie obowiązku publikacji informacji publicznej w BIP-ie w sposób automatyczny i zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych WCAG2.1 (Dz. U. 2019 poz. 848) oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198).

W bieżącym roku Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadziła szereg kontroli w całej Polsce, dot. "Realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań dotyczących udostępniania informacji publicznej" - P/22/076, w których zakwestionowała brak publikacji bezpośrednio w BIP-ie imiennych wyników głosowań, interpelacji i archiwalnych materiałów filmowych z odbytych Sesji Rady. Niedopuszczalna jest publikacja jedynie linków do zewnętrznych portali, na których znajdują się powyższe dane.

Jednostki korzystające z naszego autorskiego Biuletynu Informacji Publicznej oraz Systemu Rada oszczędzają czas. Nie ma konieczności ponownego wprowadzania tych samych danych w BIP-ie, gdyż realizując zadania: dystrybucji dokumentów radnym w formie elektronicznej, tworzenia porządku obrad, generowania protokołów, przeprowadzania i publikacji wyników głosowań imiennych, zapytań i interpelacji wraz z odpowiedziami a także wszelkich aktów prawnych wymagane dane są przenoszone do zintegrowanego systemu BIP w sposób automatyczny. Umożliwiamy również publikację nagrań obrad na naszych serwerach oraz świadczymy usługę automatycznej transkrypcji.

Fragmenty wystąpień pokontrolnych NIK z maja 2022 - P/22/076 - "Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań dotyczących udostępniania informacji publicznej": https://bip.kornik.pl/sites/bip/files/2022-06/wystapienie-pokontrolne-NIK.pdf

Przykład: bip.dobraszczecinska.pl/rada/glosowania oraz https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/transmisja-z-obrad-xxxiii-sesji-rady-gminy-dobra-z-dnia-14-czerwca-2022-r-1.