Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców (kadencja 2018 - 2024)

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
19 - rozwiń Interpelacja w sprawie obwodnicy interpelacja Maria Błońska 2023-03-08
18 - rozwiń Interpelacja w sprawie chodników interpelacja Olga Berdysz 2023-03-03
17 - rozwiń Stan zieleni przy ul. Mickiewicza i ul. Szpitalnej w Żninie interpelacja Piotr Ostrowski 2020-07-06
16 - rozwiń dotyczy kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi gminnej nr 13204c w Podgórzynie interpelacja Piotr Ostrowski 2019-12-27 2020-01-16
15 - rozwiń dotyczy uporządkowania ruchu drogowego na parkingu przy ul. Browarowej w Żninie interpelacja Kazimierz Jańczak 2019-11-13 2019-11-27
14 - rozwiń dotyczy uporządkowania ruchu drogowego na parkingu przy ul. Browarowej w Żninie interpelacja Bernard Starczewski 2019-11-13 2019-11-27
13 - rozwiń dotyczy uszkodzonej pokrywy studzienki zlokalizowanej przy ul. Ułańskiej w Żninie interpelacja Piotr Ostrowski 2019-10-30 2019-11-14
12 - rozwiń w sprawie podjęcia działań zmierzających do odwodnienia i utwardzenia terenów przy ul. kl. Janickiego w Żninie interpelacja Piotr Ostrowski 2019-10-25 2019-11-12
11 - rozwiń dotyczy terenów przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 oraz budynku przy Kl. Janickiego 40 w Żninie interpelacja Piotr Ostrowski 2019-10-08 2019-10-22
10 - rozwiń dotyczy budowy latarni oświetleniowych na odcinku ścieżki pieszo - rowerowej Żnin - Bożejewiczki interpelacja Halina Krygier 2019-10-07 2019-10-22
9 - rozwiń dotyczy budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Bożejewiczki - Bożejewice wzdłuż drogi krajowej nr 5(do granicy z Gminą Gąsawa) interpelacja Halina Krygier 2019-10-07 2019-10-22
8 - rozwiń dotyczy budowy kanalizacji w miejscowościach Bożejewiczki i Bożejewice interpelacja Halina Krygier 2019-10-07 2019-10-22
7 - rozwiń w sprawie nazwy Żnińska Kolej Powiatowa interpelacja Grzegorz Koziełek 2019-09-13 2019-09-27
6 - rozwiń w sprawie niewłaściwie zabezpieczonej studzienki interpelacja Piotr Ostrowski 2019-09-12 2019-09-26
5 - rozwiń Dotyczy stanu torowiska kolei wąskotorowej interpelacja Piotr Ostrowski 2019-08-09 2019-08-21
4 - rozwiń Dotyczy stanu dróg i chodników interpelacja Piotr Ostrowski 2019-08-09 2019-08-20
3 - rozwiń Organizacja dowozu dzieci do placówek oświatowych interpelacja Piotr Ostrowski 2019-02-01 2019-02-07
2 - rozwiń Sprawa dotycząca przewozu dzieci i przystanków dla wysiadających w Podgórzynie interpelacja Piotr Ostrowski 2018-11-22 2018-12-05
1 - rozwiń Stan drogi nr 130214C Podgórzyn - Rydlewo interpelacja Piotr Ostrowski 2018-11-22 2018-12-06