Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego stała 2017-06-16 Uchwała Nr I/4/8
Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego stała 2017-06-15 Uchwała Nr I/4/8
Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej stała 2017-06-14 Uchwała Nr I/4/6
Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki stała 2017-05-24 Uchwała Nr I/5/2
Komisja Kultury i Nauki stała 2017-05-24 Uchwała Nr I/4/3
Komisja na temat zwalczania problemów alkoholowych stała 2017-05-23 Uchwała Nr I/4/2
Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej stała 2017-05-23 Uchwała Nr I/4/1
Komisja Oświaty i Wychowania stała 2017-05-22 Uchwała Nr I/3/21
Komisja Polityki Przestrzennej stała 2017-05-22 Uchwała Nr I/3/19
Komisja Rewitalizacji stała 2017-05-18 Uchwała Nr I/3/18
Komisja Rewizyjna stała 2017-05-17 Uchwała Nr I/3/17
Komisja Rodziny stała 2017-05-18 Uchwała Nr I/3/15
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych stała 2017-03-15 Uchwała Nr I/3/14