Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Lucjan Adamus

Lucjan Adamus

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos