Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Organizacja dowozu dzieci do placówek oświatowych

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Żnina
data wpływu: 2019-02-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Ostrowski radny "Prawo i Sprawiedliwość"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Żnina

Wydział merytoryczny: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, data odpowiedzi: 2019-02-07