Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Stan zieleni przy ul. Mickiewicza i ul. Szpitalnej w Żninie

Numer: 17, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Żnina
data wpływu: 2020-07-06, data przekazania: 2020-07-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Ostrowski radny "Prawo i Sprawiedliwość"

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: