Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy uszkodzonej pokrywy studzienki zlokalizowanej przy ul. Ułańskiej w Żninie

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Żnina
data wpływu: 2019-10-30, data przekazania: 2019-10-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Ostrowski radny "Prawo i Sprawiedliwość"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Żnina

Wydział merytoryczny: IGPI, data odpowiedzi: 2019-11-14