Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Stan drogi nr 130214C Podgórzyn - Rydlewo

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Żnina
data wpływu: 2018-11-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Ostrowski radny "Prawo i Sprawiedliwość"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Żnina

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, data odpowiedzi: 2018-12-06