Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 3 9
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew za
2 Jan Bandrowski za
3 Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
4 Joanna Bucka wstrzymał się
5 Jerzy Dworzański wstrzymał się
6 za
7 Marek Baran nieoddany
8 Weronika Kaszuba nieoddany
9 Pawełek Kot nieoddany
10 Kazimiera Kuźniewska nieoddany
11 Teresa Mądzielewska nieoddany
12 Czesław Paczkiewicz nieoddany
13 Bożena Pawlak-Matujzo nieoddany
14 Andrzej Ratowicz nieoddany
15 Joanna Słotwińska nieoddany
16 Mirosław Śliwiak nieoddany