Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 5 1 -1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz wstrzymał się
2 Aleksander Dementiew wstrzymał się
3 Jan Bandrowski za
4 Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
5 Joanna Bucka przeciw
6 Weronika Kaszuba za
7 Jerzy Dworzański wstrzymał się
8 Kazimiera Kuźniewska za
9 Teresa Mądzielewska za
10 Bożena Pawlak-Matujzo za
11 Andrzej Ratowicz za
12 Joanna Słotwińska wstrzymał się
13 Mirosław Śliwiak za
14 za
15 Pawełek Kot za