Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Bożejewiczki - Bożejewice wzdłuż drogi krajowej nr 5(do granicy z Gminą Gąsawa)

Numer: 9, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Żnina
data wpływu: 2019-10-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Halina Krygier radny Forum Samorządowe "Pałuki"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Żnina

Wydział merytoryczny: IGPI, data odpowiedzi: 2019-10-22