Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi gminnej nr 13204c w Podgórzynie

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Żnina
data wpływu: 2019-12-27, data przekazania: 2020-01-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Ostrowski radny "Prawo i Sprawiedliwość"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Żnina

Wydział merytoryczny: IGPI, data odpowiedzi: 2020-01-16