Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie podjęcia działań zmierzających do odwodnienia i utwardzenia terenów przy ul. kl. Janickiego w Żninie

Numer: 12, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Żnina
data wpływu: 2019-10-25, data przekazania: 2019-10-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Ostrowski radny "Prawo i Sprawiedliwość"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Żnina

Wydział merytoryczny: IGPI, data odpowiedzi: 2019-11-12