Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykonanie chodnika na ul. Słonecznej

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2018-09-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Baran radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Wydziału - Marek Duda

Wydział merytoryczny: Wydział zarządu dróg, data odpowiedzi: 2018-10-01