Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

test

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: test
data wpływu: 2018-09-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jan Bandrowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: