Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zachowaj i dodaj kolejną

Numer: 14, rodzaj: zapytanie

Skierowane do:
data wpływu: 2019-11-14, data przekazania: 2019-11-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jerzy Dworzański radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: