Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interepelacja do podmiany xx

Numer: 11, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2018-10-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jan Bandrowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: