Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

testowa z dwoma załącznikami

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-01-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Baran radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: