Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie zakończenia budowy spalarni odpadów przez miejską spółkę ZUO sp. z o.o.

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2018-01-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jan Bandrowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Skarbnik

Wydział merytoryczny: Finansowy, data odpowiedzi: 2017-11-22