Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 1 1 3 8
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew wstrzymał się
2 Jan Bandrowski za
3 Bogdan Buchajczyk przeciw
4 Joanna Bucka za
5 Marek Baran za
6 Weronika Kaszuba nieoddany
7 Jerzy Dworzański nieoddany
8 Pawełek Kot nieoddany
9 Czesław Paczkiewicz nieobecny
10 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
11 Teresa Mądzielewska nieobecny
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
16 nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 0 1 7 8
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew przeciw
2 Jan Bandrowski nieoddany
3 Bogdan Buchajczyk nieoddany
4 Joanna Bucka nieoddany
5 Weronika Kaszuba nieoddany
6 Jerzy Dworzański nieoddany
7 Pawełek Kot nieoddany
8 Marek Baran nieoddany
9 Czesław Paczkiewicz nieobecny
10 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
11 Teresa Mądzielewska nieobecny
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
16 nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 0 0 8 8
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew nieoddany
2 Jan Bandrowski nieoddany
3 Bogdan Buchajczyk nieoddany
4 Joanna Bucka nieoddany
5 Weronika Kaszuba nieoddany
6 Jerzy Dworzański nieoddany
7 Pawełek Kot nieoddany
8 Marek Baran nieoddany
9 Czesław Paczkiewicz nieobecny
10 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
11 Teresa Mądzielewska nieobecny
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
16 nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 1 1 2 8
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew za
2 Jan Bandrowski za
3 Bogdan Buchajczyk przeciw
4 Joanna Bucka wstrzymał się
5 Jerzy Dworzański za
6 Marek Baran za
7 Weronika Kaszuba nieoddany
8 Pawełek Kot nieoddany
9 Czesław Paczkiewicz nieobecny
10 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
11 Teresa Mądzielewska nieobecny
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
16 nieobecny