Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
Nr Imię i nazwisko Głos
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 0 0 15 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek Baran za
2 Czesław Paczkiewicz nieoddany
3 Aleksander Dementiew nieoddany
4 Jan Bandrowski nieoddany
5 Bogdan Buchajczyk nieoddany
6 Joanna Bucka nieoddany
7 Weronika Kaszuba nieoddany
8 Jerzy Dworzański nieoddany
9 Kazimiera Kuźniewska nieoddany
10 Teresa Mądzielewska nieoddany
11 Bożena Pawlak-Matujzo nieoddany
12 Andrzej Ratowicz nieoddany
13 Joanna Słotwińska nieoddany
14 Mirosław Śliwiak nieoddany
15 Pawełek Kot nieoddany
16 nieoddany