Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 1 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew za
2 Jan Bandrowski za
3 Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
4 Joanna Bucka przeciw
5 Marek Baran za