Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew wstrzymał się
2 Jan Bandrowski wstrzymał się
3 Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
4 Joanna Bucka przeciw
5 Marek Baran przeciw