Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 2 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew za
2 Jan Bandrowski przeciw
3 Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
4 Joanna Bucka wstrzymał się
5 Marek Baran przeciw