Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 2 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew za
2 Jan Bandrowski wstrzymał się
3 Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
4 Joanna Bucka za
5 Marek Baran przeciw