Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
6 6 2 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew za
2 Jan Bandrowski wstrzymał się
3 Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
4 Joanna Bucka za
5 Weronika Kaszuba za
6 Jerzy Dworzański za
7 Kazimiera Kuźniewska wstrzymał się
8 Teresa Mądzielewska wstrzymał się
9 Bożena Pawlak-Matujzo przeciw
10 Andrzej Ratowicz przeciw
11 Joanna Słotwińska za
12 Mirosław Śliwiak wstrzymał się
13 wstrzymał się
14 Pawełek Kot za
15 Marek Baran nieoddany
16 Czesław Paczkiewicz nieoddany