Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 2 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz za
2 Aleksander Dementiew za
3 Jan Bandrowski wstrzymał się
4 Bogdan Buchajczyk za
5 Joanna Bucka za
6 Jerzy Dworzański za
7 Kazimiera Kuźniewska za
8 Teresa Mądzielewska za
9 za
10 Pawełek Kot wstrzymał się
11 Weronika Kaszuba nieoddany
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieoddany
13 Andrzej Ratowicz nieoddany
14 Joanna Słotwińska nieoddany
15 Mirosław Śliwiak nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 1 1 10 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew za
2 Jan Bandrowski za
3 Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
4 Jerzy Dworzański przeciw
5 Joanna Bucka nieoddany
6 Weronika Kaszuba nieoddany
7 Pawełek Kot nieoddany
8 Kazimiera Kuźniewska nieoddany
9 Teresa Mądzielewska nieoddany
10 Czesław Paczkiewicz nieoddany
11 Bożena Pawlak-Matujzo nieoddany
12 Andrzej Ratowicz nieoddany
13 Joanna Słotwińska nieoddany
14 Mirosław Śliwiak nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 1 0 12 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew za
2 Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
3 Jan Bandrowski nieoddany
4 Joanna Bucka nieoddany
5 Jerzy Dworzański nieoddany
6 Weronika Kaszuba nieoddany
7 Pawełek Kot nieoddany
8 Kazimiera Kuźniewska nieoddany
9 Teresa Mądzielewska nieoddany
10 Czesław Paczkiewicz nieoddany
11 Bożena Pawlak-Matujzo nieoddany
12 Andrzej Ratowicz nieoddany
13 Joanna Słotwińska nieoddany
14 Mirosław Śliwiak nieoddany