Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
6 0 6 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
4 4 7 0 -1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 8 4 -1 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz wstrzymał się
2 Aleksander Dementiew wstrzymał się
3 Jan Bandrowski przeciw
4 Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
5 Joanna Bucka wstrzymał się
6 Weronika Kaszuba przeciw
7 Jerzy Dworzański za
8 Kazimiera Kuźniewska wstrzymał się
9 Teresa Mądzielewska za
10 Bożena Pawlak-Matujzo przeciw
11 Andrzej Ratowicz przeciw
12 Joanna Słotwińska za
13 Mirosław Śliwiak wstrzymał się
14 wstrzymał się
15 Pawełek Kot wstrzymał się
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 4 3 -1 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz przeciw
2 Aleksander Dementiew wstrzymał się
3 Jan Bandrowski wstrzymał się
4 Bogdan Buchajczyk za
5 Joanna Bucka za
6 Weronika Kaszuba za
7 Jerzy Dworzański za
8 Kazimiera Kuźniewska przeciw
9 Teresa Mądzielewska przeciw
10 Bożena Pawlak-Matujzo wstrzymał się
11 Andrzej Ratowicz wstrzymał się
12 Joanna Słotwińska za
13 Mirosław Śliwiak za
14 za
15 Pawełek Kot za