Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 7 4 -1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz wstrzymał się
2 Aleksander Dementiew przeciw
3 Jan Bandrowski za
4 Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
5 Joanna Bucka wstrzymał się
6 Weronika Kaszuba wstrzymał się
7 Jerzy Dworzański przeciw
8 Kazimiera Kuźniewska wstrzymał się
9 Teresa Mądzielewska przeciw
10 Bożena Pawlak-Matujzo za
11 Andrzej Ratowicz wstrzymał się
12 Joanna Słotwińska przeciw
13 Mirosław Śliwiak wstrzymał się
14 Pawełek Kot za
15 Marek Baran za