Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
10 1 5 0 -1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 4 4 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz wstrzymał się
2 Aleksander Dementiew za
3 Jan Bandrowski wstrzymał się
4 Bogdan Buchajczyk za
5 Joanna Bucka wstrzymał się
6 Weronika Kaszuba za
7 Jerzy Dworzański za
8 Kazimiera Kuźniewska za
9 Teresa Mądzielewska wstrzymał się
10 Bożena Pawlak-Matujzo przeciw
11 Andrzej Ratowicz przeciw
12 Joanna Słotwińska przeciw
13 Mirosław Śliwiak przeciw
14 za
15 Pawełek Kot za
16 Marek Baran nieoddany