Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Jan Bandrowski za
2 za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 2 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew wstrzymał się
2 Joanna Bucka za
3 Pawełek Kot wstrzymał się