Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Głosy nieważne Nieobecni
1 1 2 3 4 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
3 3 3 3 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 1 0 11 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Jan Bandrowski za
2 Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
3 Joanna Bucka za
4 Marek Baran za
5 Aleksander Dementiew nieoddany
6 Jerzy Dworzański nieoddany
7 Weronika Kaszuba nieoddany
8 Pawełek Kot nieoddany
9 Kazimiera Kuźniewska nieoddany
10 Teresa Mądzielewska nieoddany
11 Czesław Paczkiewicz nieoddany
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieoddany
13 Andrzej Ratowicz nieoddany
14 Joanna Słotwińska nieoddany
15 Mirosław Śliwiak nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 3 3 3 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz nieobecny
2 Aleksander Dementiew wstrzymał się
3 Jan Bandrowski za
4 Bogdan Buchajczyk za
5 Joanna Bucka wstrzymał się
6 Weronika Kaszuba przeciw
7 Jerzy Dworzański wstrzymał się
8 Kazimiera Kuźniewska przeciw
9 Teresa Mądzielewska nieobecny
10 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
11 Pawełek Kot przeciw
12 Marek Baran za
13 Andrzej Ratowicz nieoddany
14 Joanna Słotwińska nieoddany
15 Mirosław Śliwiak nieoddany