Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Joanna Bucka za
2 Marek Baran za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 0 0 9 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Joanna Bucka za
2 Marek Baran za
3 Czesław Paczkiewicz nieoddany
4 Aleksander Dementiew nieoddany
5 Jan Bandrowski nieoddany
6 Bogdan Buchajczyk nieoddany
7 Weronika Kaszuba nieoddany
8 Jerzy Dworzański nieoddany
9 Kazimiera Kuźniewska nieoddany
10 Teresa Mądzielewska nieoddany
11 Pawełek Kot nieoddany
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 1 0 9 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Joanna Bucka wstrzymał się
2 Marek Baran za
3 Czesław Paczkiewicz nieoddany
4 Aleksander Dementiew nieoddany
5 Jan Bandrowski nieoddany
6 Bogdan Buchajczyk nieoddany
7 Weronika Kaszuba nieoddany
8 Jerzy Dworzański nieoddany
9 Kazimiera Kuźniewska nieoddany
10 Teresa Mądzielewska nieoddany
11 Pawełek Kot nieoddany
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny