Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 2 5 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Buchajczyk przeciw
2 Joanna Bucka za
3 Marek Baran przeciw
4 Aleksander Dementiew nieoddany
5 Jan Bandrowski nieoddany
6 Weronika Kaszuba nieoddany
7 Jerzy Dworzański nieoddany
8 Pawełek Kot nieoddany
9 Czesław Paczkiewicz nieobecny
10 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
11 Teresa Mądzielewska nieobecny
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 0 0 5 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Buchajczyk za
2 Joanna Bucka za
3 Marek Baran za
4 Aleksander Dementiew nieoddany
5 Jan Bandrowski nieoddany
6 Weronika Kaszuba nieoddany
7 Jerzy Dworzański nieoddany
8 Pawełek Kot nieoddany
9 Czesław Paczkiewicz nieobecny
10 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
11 Teresa Mądzielewska nieobecny
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
10 2 3 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
6 4 4 1 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz wstrzymał się
2 Aleksander Dementiew za
3 Jan Bandrowski za
4 Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
5 Joanna Bucka za
6 Weronika Kaszuba wstrzymał się
7 Jerzy Dworzański za
8 Kazimiera Kuźniewska przeciw
9 Teresa Mądzielewska przeciw
10 Bożena Pawlak-Matujzo za
11 Joanna Słotwińska przeciw
12 Mirosław Śliwiak wstrzymał się
13 Pawełek Kot przeciw
14 Marek Baran za
15 Andrzej Ratowicz nieoddany