Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 1 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 0 0 7 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew za
2 Jan Bandrowski za
3 Bogdan Buchajczyk za
4 Joanna Bucka za
5 Weronika Kaszuba za
6 Jerzy Dworzański za
7 Pawełek Kot za
8 Marek Baran za
9 Kazimiera Kuźniewska nieoddany
10 Teresa Mądzielewska nieoddany
11 Czesław Paczkiewicz nieoddany
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieoddany
13 Andrzej Ratowicz nieoddany
14 Joanna Słotwińska nieoddany
15 Mirosław Śliwiak nieoddany