Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 1 1 3 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew za
2 Jan Bandrowski przeciw
3 Bogdan Buchajczyk za
4 Joanna Bucka wstrzymał się
5 Marek Baran za
6 Weronika Kaszuba nieoddany
7 Jerzy Dworzański nieoddany
8 Pawełek Kot nieoddany
9 Czesław Paczkiewicz nieobecny
10 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
11 Teresa Mądzielewska nieobecny
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 7 3 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz za
2 Aleksander Dementiew za
3 Jan Bandrowski za
4 Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
5 Joanna Bucka przeciw
6 Weronika Kaszuba wstrzymał się
7 Jerzy Dworzański wstrzymał się
8 Kazimiera Kuźniewska przeciw
9 Teresa Mądzielewska wstrzymał się
10 Bożena Pawlak-Matujzo wstrzymał się
11 Andrzej Ratowicz wstrzymał się
12 Joanna Słotwińska za
13 Mirosław Śliwiak przeciw
14 Pawełek Kot wstrzymał się
15 Marek Baran za