Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 4 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Jan Bandrowski za
2 Bogdan Buchajczyk za
3 Joanna Bucka za
4 Marek Baran za
5 Aleksander Dementiew nieoddany
6 Weronika Kaszuba nieoddany
7 Jerzy Dworzański nieoddany
8 Pawełek Kot nieoddany
9 Czesław Paczkiewicz nieobecny
10 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
11 Teresa Mądzielewska nieobecny
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 4 3 1 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz za
2 Aleksander Dementiew przeciw
3 Jan Bandrowski za
4 Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
5 Joanna Bucka za
6 Weronika Kaszuba za
7 Kazimiera Kuźniewska wstrzymał się
8 Teresa Mądzielewska przeciw
9 Bożena Pawlak-Matujzo za
10 Andrzej Ratowicz za
11 Joanna Słotwińska przeciw
12 Mirosław Śliwiak wstrzymał się
13 Pawełek Kot wstrzymał się
14 Marek Baran za
15 Jerzy Dworzański nieoddany