Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 1 2 3 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew przeciw
2 Jan Bandrowski za
3 Bogdan Buchajczyk za
4 Joanna Bucka przeciw
5 Marek Baran wstrzymał się
6 Weronika Kaszuba nieoddany
7 Jerzy Dworzański nieoddany
8 Pawełek Kot nieoddany
9 Czesław Paczkiewicz nieobecny
10 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
11 Teresa Mądzielewska nieobecny
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 0 2 3 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew przeciw
2 Jan Bandrowski za
3 Bogdan Buchajczyk za
4 Joanna Bucka za
5 Marek Baran przeciw
6 Weronika Kaszuba nieoddany
7 Jerzy Dworzański nieoddany
8 Pawełek Kot nieoddany
9 Czesław Paczkiewicz nieobecny
10 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
11 Teresa Mądzielewska nieobecny
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 4 2 1 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz wstrzymał się
2 Aleksander Dementiew za
3 Jan Bandrowski za
4 Joanna Bucka wstrzymał się
5 Weronika Kaszuba za
6 Jerzy Dworzański za
7 Kazimiera Kuźniewska wstrzymał się
8 Teresa Mądzielewska przeciw
9 Bożena Pawlak-Matujzo wstrzymał się
10 Andrzej Ratowicz za
11 Joanna Słotwińska przeciw
12 Mirosław Śliwiak za
13 Pawełek Kot za
14 Marek Baran za
15 Bogdan Buchajczyk nieoddany