Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 2 4 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Jan Bandrowski za
2 Bogdan Buchajczyk za
3 Joanna Bucka wstrzymał się
4 Marek Baran wstrzymał się
5 Aleksander Dementiew nieoddany
6 Weronika Kaszuba nieoddany
7 Jerzy Dworzański nieoddany
8 Pawełek Kot nieoddany
9 Czesław Paczkiewicz nieobecny
10 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
11 Teresa Mądzielewska nieobecny
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 2 2 6 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew za
2 Jan Bandrowski za
3 Bogdan Buchajczyk za
4 Joanna Bucka za
5 Weronika Kaszuba wstrzymał się
6 Jerzy Dworzański przeciw
7 Kazimiera Kuźniewska za
8 Teresa Mądzielewska wstrzymał się
9 Marek Baran przeciw
10 Czesław Paczkiewicz nieoddany
11 Bożena Pawlak-Matujzo nieoddany
12 Andrzej Ratowicz nieoddany
13 Joanna Słotwińska nieoddany
14 Mirosław Śliwiak nieoddany
15 Pawełek Kot nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 3 2 6 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew za
2 Jan Bandrowski przeciw
3 Bogdan Buchajczyk za
4 Joanna Bucka wstrzymał się
5 Weronika Kaszuba za
6 Jerzy Dworzański przeciw
7 Kazimiera Kuźniewska za
8 Teresa Mądzielewska wstrzymał się
9 Marek Baran wstrzymał się
10 Czesław Paczkiewicz nieoddany
11 Bożena Pawlak-Matujzo nieoddany
12 Andrzej Ratowicz nieoddany
13 Joanna Słotwińska nieoddany
14 Mirosław Śliwiak nieoddany
15 Pawełek Kot nieoddany