Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 1 1 3 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew za
2 Jan Bandrowski za
3 Bogdan Buchajczyk przeciw
4 Joanna Bucka wstrzymał się
5 Marek Baran za
6 Weronika Kaszuba nieoddany
7 Jerzy Dworzański nieoddany
8 Pawełek Kot nieoddany
9 Czesław Paczkiewicz nieobecny
10 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
11 Teresa Mądzielewska nieobecny
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 6 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz wstrzymał się
2 Aleksander Dementiew za
3 Jan Bandrowski za
4 Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
5 Joanna Bucka za
6 Weronika Kaszuba wstrzymał się
7 Jerzy Dworzański za
8 Kazimiera Kuźniewska za
9 Teresa Mądzielewska za
10 Bożena Pawlak-Matujzo wstrzymał się
11 Andrzej Ratowicz za
12 Joanna Słotwińska wstrzymał się
13 Mirosław Śliwiak wstrzymał się
14 Pawełek Kot za
15 Marek Baran za