Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 1 2 3 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew za
2 Jan Bandrowski za
3 Bogdan Buchajczyk przeciw
4 Joanna Bucka wstrzymał się
5 Marek Baran przeciw
6 Weronika Kaszuba nieoddany
7 Jerzy Dworzański nieoddany
8 Pawełek Kot nieoddany
9 Czesław Paczkiewicz nieobecny
10 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
11 Teresa Mądzielewska nieobecny
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
6 5 2 2 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz przeciw
2 Aleksander Dementiew za
3 Jan Bandrowski za
4 Bogdan Buchajczyk za
5 Weronika Kaszuba wstrzymał się
6 Jerzy Dworzański wstrzymał się
7 Kazimiera Kuźniewska za
8 Teresa Mądzielewska za
9 Bożena Pawlak-Matujzo przeciw
10 Andrzej Ratowicz wstrzymał się
11 Mirosław Śliwiak wstrzymał się
12 Pawełek Kot wstrzymał się
13 Marek Baran za
14 Joanna Bucka nieoddany
15 Joanna Słotwińska nieoddany