Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 1 4 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew za
2 Jan Bandrowski wstrzymał się
3 Bogdan Buchajczyk za
4 Joanna Bucka za
5 Weronika Kaszuba nieoddany
6 Jerzy Dworzański nieoddany
7 Pawełek Kot nieoddany
8 Marek Baran nieoddany
9 Czesław Paczkiewicz nieobecny
10 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
11 Teresa Mądzielewska nieobecny
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 4 3 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz przeciw
2 Aleksander Dementiew za
3 Jan Bandrowski za
4 Bogdan Buchajczyk za
5 Joanna Bucka za
6 Weronika Kaszuba wstrzymał się
7 Jerzy Dworzański wstrzymał się
8 Kazimiera Kuźniewska za
9 Teresa Mądzielewska przeciw
10 Bożena Pawlak-Matujzo przeciw
11 Andrzej Ratowicz za
12 Joanna Słotwińska wstrzymał się
13 Mirosław Śliwiak za
14 Pawełek Kot za
15 Marek Baran wstrzymał się