Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 1 3 3 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew przeciw
2 Jan Bandrowski wstrzymał się
3 Bogdan Buchajczyk za
4 Joanna Bucka przeciw
5 Marek Baran przeciw
6 Weronika Kaszuba nieoddany
7 Jerzy Dworzański nieoddany
8 Pawełek Kot nieoddany
9 Czesław Paczkiewicz nieobecny
10 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
11 Teresa Mądzielewska nieobecny
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 4 1 1 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz za
2 Aleksander Dementiew za
3 Jan Bandrowski za
4 Joanna Bucka za
5 Weronika Kaszuba wstrzymał się
6 Jerzy Dworzański wstrzymał się
7 Kazimiera Kuźniewska za
8 Teresa Mądzielewska za
9 Bożena Pawlak-Matujzo za
10 Andrzej Ratowicz przeciw
11 Joanna Słotwińska wstrzymał się
12 Mirosław Śliwiak wstrzymał się
13 Pawełek Kot za
14 Marek Baran za
15 Bogdan Buchajczyk nieoddany