Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 1 3 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew za
2 Jan Bandrowski za
3 Bogdan Buchajczyk przeciw
4 Joanna Bucka za
5 Marek Baran za
6 Weronika Kaszuba nieoddany
7 Jerzy Dworzański nieoddany
8 Pawełek Kot nieoddany
9 Czesław Paczkiewicz nieobecny
10 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
11 Teresa Mądzielewska nieobecny
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 6 1 1 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz wstrzymał się
2 Aleksander Dementiew wstrzymał się
3 Jan Bandrowski za
4 Joanna Bucka za
5 Weronika Kaszuba wstrzymał się
6 Jerzy Dworzański wstrzymał się
7 Kazimiera Kuźniewska za
8 Teresa Mądzielewska wstrzymał się
9 Bożena Pawlak-Matujzo za
10 Andrzej Ratowicz za
11 Joanna Słotwińska przeciw
12 Mirosław Śliwiak za
13 Pawełek Kot za
14 Marek Baran wstrzymał się
15 Bogdan Buchajczyk nieoddany