Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 15 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz wstrzymał się
2 Aleksander Dementiew wstrzymał się
3 Jan Bandrowski wstrzymał się
4 Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
5 Joanna Bucka wstrzymał się
6 Weronika Kaszuba wstrzymał się
7 Jerzy Dworzański wstrzymał się
8 Kazimiera Kuźniewska wstrzymał się
9 Teresa Mądzielewska wstrzymał się
10 Bożena Pawlak-Matujzo wstrzymał się
11 Andrzej Ratowicz wstrzymał się
12 Joanna Słotwińska wstrzymał się
13 Mirosław Śliwiak wstrzymał się
14 Pawełek Kot wstrzymał się
15 Marek Baran wstrzymał się