Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 3 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew za
2 Jan Bandrowski za
3 Bogdan Buchajczyk za
4 Joanna Bucka za
5 Marek Baran za
6 Weronika Kaszuba nieoddany
7 Jerzy Dworzański nieoddany
8 Pawełek Kot nieoddany
9 Czesław Paczkiewicz nieobecny
10 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
11 Teresa Mądzielewska nieobecny
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 2 3 3 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Dementiew wstrzymał się
2 Jan Bandrowski przeciw
3 Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
4 Joanna Bucka przeciw
5 Marek Baran przeciw
6 Weronika Kaszuba nieoddany
7 Jerzy Dworzański nieoddany
8 Pawełek Kot nieoddany
9 Czesław Paczkiewicz nieobecny
10 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
11 Teresa Mądzielewska nieobecny
12 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
13 Andrzej Ratowicz nieobecny
14 Joanna Słotwińska nieobecny
15 Mirosław Śliwiak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 2 2 2 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz wstrzymał się
2 Aleksander Dementiew za
3 Jan Bandrowski za
4 Joanna Bucka za
5 Weronika Kaszuba wstrzymał się
6 Jerzy Dworzański przeciw
7 Kazimiera Kuźniewska za
8 Teresa Mądzielewska za
9 Bożena Pawlak-Matujzo za
10 Andrzej Ratowicz za
11 Joanna Słotwińska przeciw
12 Pawełek Kot za
13 Marek Baran za
14 Bogdan Buchajczyk nieoddany
15 Mirosław Śliwiak nieoddany
16 Czesław Paczkiewicz nieobecny
17 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
18 Teresa Mądzielewska nieobecny
19 Bożena Pawlak-Matujzo nieobecny
20 Andrzej Ratowicz nieobecny
21 Joanna Słotwińska nieobecny
22 Mirosław Śliwiak nieobecny