Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
Nr Imię i nazwisko Głos
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 0 0 10 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Czesław Paczkiewicz nieoddany
2 Aleksander Dementiew nieoddany
3 Jan Bandrowski nieoddany
4 Joanna Bucka nieoddany
5 Teresa Mądzielewska nieoddany
6 Bożena Pawlak-Matujzo nieoddany
7 Andrzej Ratowicz nieoddany
8 Joanna Słotwińska nieoddany
9 Mirosław Śliwiak nieoddany
10 Marek Baran nieoddany
11 Bogdan Buchajczyk nieobecny
12 Weronika Kaszuba nieobecny
13 Jerzy Dworzański nieobecny
14 Kazimiera Kuźniewska nieobecny
15 Pawełek Kot nieobecny